Socialinių mokslų kolegija

2024-01-23

Projektas: Socialinių mokslų kolegijos prekės ženklo identiteto atnaujinimas

Autorius: Augustinas Paukštė („andstudio“)

Užsakovas: Socialinių mokslų kolegija

Sukūrimo metai: 2018 m.

Apdovanojimai: „Brand Impact Awards“ – honorable mention, „Baltic best“ – sidabras, „Adrenalinas“ – bronzinė strėlė

Publikacijos: „Brand new“, „Computer arts magazine“, „AIGA eye of design“, „Communication art magazine“

Trumpai

Koks tai produktas?

Socialinių mokslų kolegija – didžiausia Lietuvoje nevalstybinė aukštoji mokykla, veikianti nuo 1994 metų. Įsikūrusi Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje, SMK siūlo platų studijų programų pasirinkimą informatikos, sveikatos, menų, verslo ir viešosios vadybos, teisės, socialinių mokslų studijų krypčių grupėse. Aukštojoje mokykloje vystomas alternatyvus mokslo modelis, derinantis praktinių ir teorinių žinių suteikimą su individualumo svarba, nuolatine asmenybės raida bei saviugda.

Kokiems žmonėms jis skirtas?

Studijos skirtos pritraukti išskirtinę, kūrybiškai ir laisvai mąstančių žmonių bendruomenę, kurioje bręsta idėjos, iniciatyvos, kuriamos naujos žinios, formuojami ilgalaikiai santykiai.

Iššūkis

Kokia problema buvo sprendžiama?

Prekės ženklo žinomumo tyrimo metu paaiškėjo, kad pagrindinės SMK akcentuojamos ir pavadinime užkoduotos vertybės (Savita, moderni, kūrybiška) pačių studentų nėra aiškiai ir lengvai atpažįstamos. Nors didesnė studentų dalis aukštąją mokyklą matė kaip itin draugišką ir skatinančią proaktyvų bei kūrybišką požiūrį, tačiau laisva, jauna ir energinga bendruomenė nebuvo atstovaujama vizualiai – korporatyvus ir nepakankamai modernus įvaizdis neatspindėjo veržlių studentų. 2017 metų LAMA BPO duomenimis, tarp pasirašytų studijų sutarčių kolegijose SMK užėmė ketvirtą vietą, o pozicionavimo sesijos metu išryškėjo, kad individualumo skatinimas ir kritinis mąstymas nebuvo tinkamai iškomunikuojami mokyklų absolventams, būsimiems studentams. Ši tikslinė auditorija nesugebėjo identifikuoti savęs ir rasti motyvuoto ryšio su tradiciniu mokyklos identitetu ir mažesniu fokusu į akademinius pasiekimus.

Analizė

Kas buvo analizuojama siekiant geriau pažinti problemos kontekstą?

Pažinti problemos kontekstą padėjo itin aktyviai išreikštas studentų noras įsitraukti sprendžiant aukštosios mokyklos klausimus, kuris tapo paskata į pozicionavimo sesijas bei identiteto kūrimo procesą įtraukti ne tik SMK administraciją, bet ir aukštosios mokyklos studentus. Vienas iš analizės metodų buvo įsitraukti ir kuo tiksliau pažinti kasdienę studentų aplinką dalyvaujant kuo skirtingesnėse paskaitose, SMK renginiuose ar studentų atstovybės susirinkimuose. Metodika leido pažinti ne tik nekasdieniškas studijas, bet ir kartu su studentais sukurti idealaus SMK studento profilį. Kolegijos išskirtinumų ir bendro rinkos konteksto analizė, nuoseklus darbas su administracija ir personalu taip pat padėjo atsižvelgti į vieną iššūkių – kaip sustiprinti ir bendruomenei atskleisti tvirtą SMK vertybių platformą.

Kokios įžvalgos surinktos analizės metu?

Aukštoji mokykla vysto alternatyvų mokslo modelį, derindama praktinių ir teorinių žinių suteikimą su individualumo svarba, nuolatine asmenybės raida bei saviugda. Nekasdieniškos, įdomios, išsiskiriančios studijos kuria modernų požiūrį ne tik į mokslą, bet ir pačią studijų aplinką, todėl įžvalgos paskatino kurti drąsų ir ypatingai lankstų identitetą, kuris ne tik atlieptų studentų lūkesčius, bet ir padėtų SMK nesunkiai išsiskirti tarp kitų aukštųjų mokyklų.

Dizaino sprendimas

Kaip problema buvo išspręsta?

SMK identitetą padiktavo paslaugos visapusiškumas – vartotojo sugebėjimas atpažinti ženklą ne tik iš logotipo, bet ir iš grafinės sistemos. Kuriant sistemos struktūrą, atsigręžta į aukštosios mokyklos išskirtinimus – atvirą, modernų požiūrį bei vertybes, kurios sukūrė pagrindą interaktyviam, generuojamam identitetui. Identitetas sudarytas iš unikalių ikonų rinkinių, sukurtų SMK katedroms ir studijų programoms, individualiems studentų pomėgiams bei savybėms iliustruoti. Aktyvios ikonografijos spalvos perteikia bendruomenės dinamiką, o simboliai pasakoja apie aukštosios mokyklos istoriją, aktualijas, žmones ir jų vertybes, o visa tai susilieja į savitą ir gyvą kalbos sistemą. Prie identiteto kūrimo prisideda kiekvienas besimokantis, o sistema apima ir vartotojo potyrius – atnaujintoje SMK svetainėje veikiantis vertybių generatorius pagal kiekvieno pasirinktą studijų programą, savybes, pomėgius sukuria tik jam skirtą logotipą. Tokia vertybių platforma padeda sukurti unikalų asmenybės identitetą, kuris skatina generuoti idėjas, mąstyti kitaip, nepaisant tradicinių ribų, tačiau vis dar jaustis SMK bendruomenės dalimi.

Kokie iššūkiai pasitiko procese?

Pasirinkus dar neišplėtotą, generuojamo vizualinio identiteto lauką, reikėjo sugalvoti ne atskirą ženklą ar identitetą, o visą ženklų ir simbolių kalbą, po kurios sekė didelis iššūkis – padaryti ją valdomą, modifikuojamą ir formuojamą. Vienas svarbiausių aspektų buvo kalbos funkcionalumas: kad kalba būtų paprastai ir aiškiai skaitoma, grafiškai turtinga, bet nekomplikuota, o vertybių generatoriaus išvesti rezultatai turėtų prasmę. Algoritmas turėjo būti pakankamai protingas ir iš techninės pusės, kad individualias studento vertybes, logiką ir kūrybiškumą sugebėtų atspindėti taip, kad studentas su šiais ženklais galėtų tapatintis.

Vertė

Kokią vertę sukūrė dizaino sprendimai?

Atnaujinus identitetą, aukštoji mokykla įsteigė savo trečiąjį padalinį ir atvėrė duris Kaune, sudarydama galimybes Kauno ir aplinkinių miestų jaunimui studijuoti nenutolstant nuo namų. Vadovaujantis 2018 metų LAMA BPO duomenimis, su SMK pasirašytų sutarčių dėl valstybės nefinansuojamų vietų skaičius pakilo net 57,9%. Negana to, apklausų rezultatai patvirtino, kad pasitikėjimas aukštąją mokykla išaugo 14%.