Narystė

Tapti tikruoju LDA nariu gali asmuo, turintis profesinį aukštąjį išsilavinimą ir ne mažiau, kaip trijų kūrybinio darbo metų stažą.

Asocijuotu LDA nariu gali būti asmuo, neatitinkantis auksčiau išvardintų reikalavimų, tačiau besidomintis dizainerio profesija, pritariantis asociacijos tikslams.

Kandidatai į tikruosius arba asocijuotus LDA narius turi būti susipažinę su asociacijos įstatais, pateikti valdybai savo kūrybinių darbų kolekciją bei pareiškimą. Valdyba, peržiūrėjusi kandidato darbus balsuodama valdybos posėdžio metu priima sprendimą dėl nario priėmimo.

Priėmimo tvarka

Pretendentas, norintis tapti LDA nariu turi užpildyti trumpą formą.

Valdyba, peržiūrėjusi kandidato darbus balsuodama priima sprendimą dėl nario priėmimo.

LDA nariai kasmet moka 50 eurų nario mokestį už einamus metus, bet ne vėliau kaip iki tų metų sausio 31 d. LDA rekvizitai yra nurodyti Kontaktų skiltyje.