XXIII LGDA narių visuotinis susirinkimas

2018-02-23

XXIII visuotinis LGDA narių susirinkimas vyks 2018 m. kovo 10 d., šeštadienį.
Vieta:
Lietuvos Nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka (Gedimino pr. 51, Vilnius)
Valstybingumo erdvė (Patalpos Nr. 237)
XXIII visuotinio LGDA narių susirinkimo dienotvarkė
2018 03 10
Pradžia – 14 val.
Dalyvių registracija (14:00 > 14:30)
Kvorumo, dienotvarkės tvirtinimas (14:30 > 14:35)
Valdybos ataskaita (14:35 > 15:00)
Revizijos komisijos ataskaita (15:00 > 15:05)
Narystės klausimai (15:05 > 15:20)
– naujų narių priėmimas
– kiti narystės klausimai
LGDA įstatų pakeitimų svarstymas (15:20 > 15:40)
Pertrauka (15:40 > 16:00)
Įspūdžiai iš ico-D Generalinės asamblėjos bei Pasaulinio dizaino kongreso WDS2017 (Monrealis, Kanada) (16:00 > 16:20)
Diskusijos, pasisakymai (16:20 > 17:00)
Neoficialioji dalis (17:30 > …)

Tags: