Kvietimas dalyvauti projekte „Socialinio dizaino schema Lietuvoje. Radikalizmo visuomenėje atvejis“

2016-07-28

Rugsėjo 21-23 d. vyks projektas „Socialinio dizaino schema Lietuvoje. Radikalizmo visuomenėje atvejis“. Pasak organizatorių „Visų pirma, projekto metu informuosime apie socialinį dizainą*, jo naudą bei teikiamas galimybes įvairiose visuomeninio sektoriaus srityse. Lietuvoje daugėja įvairių iniciatyvų bei pastebima efektyvesnė socialinių klausimų vadyba. Tačiau kūrybinio sektoriaus potencialas kol kas nėra pakankamai išnaudojamas ieškant naujų, alternatyvių sprendimų ir vizijų, bendradarbiaujant su visuomeninėmis, vyriausybinėmis, nevyriausybinėmis, konsultavimo organizacijomis“.

Kitas svarbus šio projekto tikslas – tai sukurti ir į(si)traukti į bendrą veiklų lauką. Užsienio šalių praktika rodo, kad tarpinstitucinis, tarpsritinis bendradarbiavimas leidžia rasti efektyvius sprendimus net ir labai sudėtingiems klausimams spręsti. Įsitraukimas į kūrybines veiklas sukuria galimybes dialogui bei bendrai patirčiai – pagrindiniams kokybiškų bendrų veiksmų garantams.

Renginio programa (renginio kalba – anglų)

Rugsėjo 21 d.

Atviras seminaras „Socialinio dizaino schema. Tarptautinė ir Lietuvos patirtis“, pranešimai, pokalbiai, Vilniuje, 13-17 val.

Pranešėjai: Tabo Goudswaard (NL), Paul Gofferje (NL), Jurga Želvytė (LT), Dovilė Gaižauskienė (LT), Ainė Petrulaitytė (GB). Galutinis pranešėjų sąrašas bus paskelbtas projekto tinklalapyje rugpjūčio 18 d.

Rugsėjo 22 d.

Socialinio dizaino laboratorija. Darbas kontekste. Susitikimai, vizitai į vietines organizacijas, pokalbiai, video/foto medžiagos rinkimas, Rukloje, Jonavoje, 10-18 val.

Rugsėjo 23 d.

Socialinio dizaino laboratorija. Darbas kontekste. Medžiagos analizė, praktinis darbas tarpdisciplininėse grupėse, socialinio dizaino projektų schemų Lietuvoje pristatymai, refleksija, strategijos ateičiai, Rukloje, 9-16 val.

Atviro seminaro metu įgytas žinias taikysime socialinio dizaino veikimo galimybių Lietuvoje paieškose, pasirenkant vieną konkrečią temą – „Radikalizmas visuomenėje“. Pasirinkta tema yra analizuojama Europoje ir dėl susidariusios geopolitinės situacijos yra aktuali Lietuvoje. Radikalizmo augimas ir pasireiškimas pabėgėlių krizės akivaizdoje – raktas šio projekto dialogui. Kaip visuomenė turi būti pasiruošusi priimti pabėgelius? Kokie yra iššūkiai? Kas lemia radikalizmą, kaip ir kur jis yra matomas? Kaip tobulinti esamą integracijos tvarką? Praktinės projekto veiklos socialinio dizaino laboratorijoje, kurią keletui dienų įrengsime Rukloje, sudarys sąlygas analizuoti šią temą įvairiais rakursais, aptarti ir sugretinti pastebėjimus bei naujas vizijas. Projekto rezultatas – parengtos  socialinio dizaino veikimo Lietuvoje schemos.

Jūsų organizacijos ekspertizė suteiks projekto dalyviams galimybę geriau suprasti problemas ir būdus, kuriais dabar yra sprendžiamos visuomeninės problemos. Atraskime bendrus iššūkius ir pradėkime abipusiai naudingą, įkvepiantį bendradarbiavimą.

Projekto organizatorės:

Jurga Želvytė – socialinio dizaino ekspertė, LGDA narė, grafikos dizainerė, projekto „Nerašytos taisyklės visuomeninėje erdvėje“ (NL) kūrėja. 2015 m. Lietuvoje inicijavo socialinio dizaino projektą Lazdynų poliklinikoje su „Transparency International“ Lietuvos skyriumi, kurį realizavo kartu su Dovile Gaižauskiene.

Dovilė Gaižauskienė – studentų dizaino festivalio „Dizaino antenos“ iniciatorė ir vadovė, performatyvaus ir dalyvaujamojo (participatory) dizaino ekspertė.

Projekto tinklalapis: www.sd-platform.lt

Registracija į renginį būtina ir vyksta iki rugsėjo 1 d.

 *Socialinis dizainas – tai terminas vartojamas apibūdinant projektus, kai kūrybingumas ir dizainas pasitelkiamas į pagalbą, norint įtakoti visuomenę ar jos dalį ir su ja susijusius probleminius klausimus. Tai praktinio kompleksinio tyrimo, aktualaus visuomeninio klausimo performulavimo, kūrybinių – strateginių įrankių vystymo ir išbandymo procesas. Tokio proceso pasekoje suformuluojama socialinio dizaino strategija. Visuomeninio klausimo ar problemos patikslinimas ir formulavimas yra vienas iš svarbiausių momentų tokiame procese. Organizacijai ar organizacijų grupei gilinantis į problemą, tačiau pritrūkus kompetencijų pažiūrėti į esamą problemą kitu kampu, dizaineriai ir menininkai gali suteikti impulsų ar vizijų analizei ir sprendimų plėtrai.

Tags: , , ,