Įvyko pakartotinis XXI visuotinis LGDA narių susirinkimas

2016-03-23

2016 m. kovo 19 d. VDA Prof. F. Daukanto auditorijoje įvyko pakartotinis XXI visuotinis LGDA narių susirinkimas.

Dauguma visuotinio susirinkimo dienotvarkės klausimų jau buvo pristatyti ir aptarti prieš mėnesį Nacionalinėje dailės galerijoje vykusiame visuotiniame narių susirinkime, kuriame dalyvavo 63 nariai ir 6 kandidatai į LGDA narius, tačiau iki kvorumo pritrūkus 15 narių, buvo konstatuota, kad susirinkimas neįvyko.

Pakartotinis XXI visuotinis LGDA narių susirinkimas vyko pagal tą pačią dienotvarkę. Dalyvavo 23 nariai ir 2 kandidatai į LGDA narius.

Buvo pristatytos LGDA valdybos, revizijos komisijos ataskaitos, priimti nauji nariai. Svarstytas LGDA nario mokesčio dydžio klausimas. Po diskusijų, kaip ir prieš mėnesį vykusiame narių susirinkime, nario mokesčio dydžio pakėlimui buvo pritarta. Nuo 2016 metų LGDA nario mokesčio dydis yra 50 eurų (iki šiol buvo 30 eurų).

Buvo svarstyti įstatų pakeitimai, kuriems buvo pritarta. Tai nėra esminiai pakeitimai, tačiau patikslintos kai kurios formuluotės, aiškiau apibrėžtas Garbės nario statusas, vadovavimasis Etikos kodeksu, pakartotinio visuotinio susirinkimo sušaukimo tvarka, kai kurie kiti patikslinimai.

Sveikiname naujus narius:

Donata Baranauskienė

Greta Bernotaitė

Igor Gubaidulin

Saulius Juozas Jarašius

Gintaras Kapočius

Kotryna Naraškevičiūtė

Vaidotas Skolevičius

Diana Žylienė

Šiuo metu LGDA jau vienija 165 vizualinės komunikacijos profesionalus.

Tags: , , , , , , , ,