Kvietimas registruotis į paskaitą-diskusiją „UNESCO kultūrų raiškos įvairovės apsaugos ir skatinimo konvencija. Darnaus vystymosi ir kultūros sąsajos“

2016-03-13

Kvietimas registruotis į paskaitą-diskusiją „UNESCO kultūrų raiškos įvairovės apsaugos ir skatinimo konvencija. Darnaus vystymosi ir kultūros sąsajos“. Lietuvos Respublikos Kultūros ministerija, Baltoji salė, 211 (II a.) J. Basanavičiaus g. 5, Vilnius. 2016 m. kovo 18 d. 8.30-12.30 val.

RENGĖJAS: Lietuvos Nacionalinė UNESCO komisija.

PARTNERIAI: Lietuvos Respublikos Kultūros ministerija, Kanados ambasada Lietuvoje.

UNESCO KONVENCIJA DĖL KULTŪRŲ RAIŠKOS ĮVAIROVĖS APSAUGOS IR SKATINIMO? KAS TAI?

UNESCO konvencija dėl kultūrų raiškos įvairovės apsaugos ir skatinimo (2005) – tai vienas svarbiausių tarptautinių teisės instrumentų kultūros srityje, kuriuo 140 pasaulio valstybių bei Europos Sąjunga grindžia savo kultūros politiką.

Pagrindiniai šios konvencijos principai: remti darnų valstybių kultūros valdymą (skaidri kultūros politika, žiniasklaida, prieiga prie skaitmeninės aplinkos, pilietinės visuomenės įtraukimas); skatinti kultūros produktų ir paslaugų mainus, menininkų ir kultūros profesionalų mobilumą, integruoti kultūrą į nacionalines darnaus vystymosi politikas (darni kultūros išteklių sklaida visoms vietos bendruomenėms ir pažiedžiamoms socialinėms grupėms), užtikrinti žmogaus teises ir laisves kultūros sektoriuje (kultūros sričių lygybė, parama moterims kūrėjoms ir prieiga, laisva kultūros raiška, socialinis ir ekonominis kūrėjų statusas). Lietuva ratifikavo šią konvenciją 2007 m.

LEKTORIUS

Charles Vallerand (Kanada), Kanados kultūrų įvairovės koalicijos direktorius ir Tarptautinės kultūrų įvairovės koalicijų federacijos generalinis sekretorius pristatys svarbiausias Konvencijos nuostatas, pasidalins patirtimi ir gerosiomis praktikomis, kaip Konvencija praktiškai įgyvendinama, kokią įtaką šio dokumento taikymas gali daryti kultūros raiškai, kūrybinėms industrijoms, menininkų mobilumui ir pan. darnaus vystymosi perspektyvoje.

PROGRAMA

8.30-9.00 Registracija

9.00-9.20 Sveikinimo žodžiai (Lietuvos kino centro direktorius Rolandas Kvietkauskas)

9.20-10.30 Atvejų pristatymai ir diskusija „Kultūrų raiškos įvairovė ir darnumas. Lietuvos patirtys“. Moderuoja Eglė Deltuvaitė, „Kūrybiška Europa“:

Audronė Brazauskaitė (LSMU, Menų terapijos centras), „Menininkų ir neįgaliųjų socialinės sąveikos tarpdisciplininio meno kontekstuose“

Aušra Lisauskienė, (VDA, LGDA), „Socialinė grafinio dizaino intervencija“

Jekaterina Lavriniec (VGTU, „Laimikis LT), „Miestų bendruomenių įsitraukimas į kultūros veiklas“

Ms Milda Laužikaitė (Asociacija „Kūrybinės jungtys“), „Vystomojo bendradarbiavimo ir darnumo aspektai projekte „Kūrybinės partnerystės“

10.30 -12.00 Paskaita – diskusija „UNESCO konvencija dėl kultūrų raiškos įvairovės apsaugos ir skatinimo. Darnaus vystymosi ir kultūros sąsajos. Kanados patirtys“. Charles Vallerand (Kanada)

12.00-12.30 Atsisveikinimo kava, Kolegijų salė

KALBOS

Paskaita-diskusija vyks anglų ir lietuvių kalbomis. Bus sinchroninis vertimas.

DALYVIAI

Ministerijų, kultūros centrų, nevyriausybinių organizacijų atstovai, kultūros politikos ekspertai, kultūros vadybos specialistai, kūrėjai, menininkai, kūrybinių industrijų atstovai.

REGISTRACIJA

Kviečiame registruotis į renginį (pageidautina) iki kovo 16 d. el. paštu (jurgita.vaitkute@unesco.lt arba lietuva@unesco.lt ), nurodant Jūsų vardą, pavardę, atstovaujamą instituciją, tel. nr., el. p. Būtume dėkingi, jei nurodytumėte, ar jums bus reikalingas vertimas.

Tags: , , ,