Tarptautinių dizaino tinklų forumas

2022-09-20

Kaunas – tarp svarbiausių pasaulio dizaino miestų. Forumas – tai unikali proga pristatyti Kauną kaip dizaino miestą tarptautinėje erdvėje, užmegzti ryšius tarp įvairių šalių dizaino bendruomenių, susitikti kūrėjams. Forume dalyvauja tokie pasauliniai dizaino tinklai kaip UNESCO Dizaino miestų tinklas, icoD (International Council of Design), BEDA (Bureau of European Design Associations), EIDD (Design for All Europe). Vyks įvairūs susitikimai, seminarai ir konferencijos. Prieš forumą Kaune įvyks ilgametes tradicijas turinčių tarptautinių ir vietinių dizaino tinklų svarbiausi metiniai renginiai, kuriuose dalyvaus dizaino politikos formuotojai, įvairių dizaino sričių praktikai, dizaino švietėjai iš įvairiausių pasaulio šalių.

Pagrindinė forumo tema:

Human City Grid

Dalyviai | Tarptautinės dizaino organizacijos:

 BEDA;
• IcoD;
• EIDD;
• UNESCO Dizaino miestų tinklas;
• WDC Valencia 2022.