Projektas „Keliaujančios raidės“ plečiasi ir laukia darbų

2015-09-13

Raidės, raštas, tūkstantmečius buvęs tyliuoju nepaveldimos informacijos – kultūros liudininku, XX a. pabaigoje tampa vienu iš dabartinės noosferos, kaip globalios informacinės civilizacijos, pavidalo susiformavimo veiksnių. Kartu su kitais fundamentaliaisiais žmonijos išradimais – spauda ir kompiuteriu, šrifto dizainas prisideda prie žmonijos kultūros raidos. Raštas – reikšminga dvasinio ir materialaus žmonijos gyvenimo dalis, kultūros bei mokslo pasiekimų fiksavimo priemonė, istorijos bėgyje patyrė visą seką formos transformacijų, bet niekada nekito jo funkcija – rašto ženklai buvo ir liko universaliais informacijos nešėjais. Garsus šveicarų tipografikos mokyklos atstovas, vienas iš jos kūrėjų, grafikos dizaineris ir tipografas Emilis Ruderis (1914–1970) teigė:

Šriftas yra kiekvieno tipografikos darbo pagrindas. Tačiau jis nėra mūsų laikų išradimas: tai amžių bėgyje susiklostęs ir mums atitekęs kultūros palikimas, kuris turi būti paliktas ateinančioms kartoms. Šrifto raidžių formos, kaip per žmonijos gyvavimo istoriją susiformavę meno kūriniai, kupinos prieštaravimų bei reikalauja vystymosi dėsningumų supratimo tam, kad ir toliau būtų galima dalyvauti jų evoliucijoje.

Šioje citatoje atsiskleidžia 2015-jų metų KELIAUJANČIŲ RAIDŽIŲ parodos koncepcijos RYTVAKAR kontraversiškumas. RYTVAKAR tai trumpinys, sudarytas iš dviejų lietuviškų žodžių RytaiVakarai, kuris gali būti suvokiamas dviem aspektais: pirmuoju – keliamas klausimas kiek Rytams svarbi Vakarų kultūra (geografinis-kultūrinis aspektas) ir atvirkščiai,  bei antruoju klausiama kas rytuose ir kas vakaruose laikoma nauja rytdiena, o kas sena – vakardiena.

Vilniaus dailės akademijos Grafinio dizaino katedros kuruojamas tarptautinis projektas „Keliaujančios raidės 2015“ siekia naujos – komunikacinės  meno ir grafinio dizaino sampratos, naujo požiūrio į rašto meną šiuolaikinėje visuomenėje. Projekto „Keliaujančios raidės“ parodos yra gerai žinomas tarptautiniame kontekste – nuo 2008 metų pabuvojo Rusijoje (2008), Ukrainoje (2009), Suomijoje (2010, 2013), Lietuvoje (2009, 2011).  2013 m. projektas buvo pristatytas Suomijoje – Lietuvos ambasados Suomijoje Pirmininkavimo Europos sąjungos tarybai uždarymo renginyje, 2014 – Lenkijoje.

Kiekvienais metais „Keliaujančioms raidėms“ yra sukuriama koncepcija, paroda sudaroma iš įvairių šalių autorių – grafikos dizainerių, dailininkų ir kaligrafų darbų. 2015 -jų parodos koncepcija – RYT-VAKAR (trumpinys iš Rytai-Vakarai). Parodos dalyviai kviečiami savo darbuose pasigilinti kurlink eina ir ko siekia vakariečiai studijuodami klasikinę kinų kaligrafiją, o rytiečiai – kurdami vakarietiškam mąstymui artimą post-postkonceptualųjį meną? Komparatyvistinius kultūros tyrimus Lietuvoje plėtojantis mokslininkas A. Andrijauskas teigia, kad civilizacijos problemas tyrinėjusi klasikinė Vakarų kultūros filosofija rėmėsi tiesinės evoliucinės civilizacijos istorijos vizija. Tobuliausiu civilizacijos raidos modeliu ir siekiamybe kitiems civilizaciniams pasauliams ilgai buvo laikoma Vakarų Europos civilizacija ir jos raidos kelias. Tačiau pokario Japonijos ir pastarųjų dešimtmečių kinų civilizacijos raida susilpnino vieno civilizacijos raidos kelio teoriją. Įvairių šalių mokslininkai, besigilinantys į didžiųjų neeuropinių civilizacijų istoriją, joje ieško dabartinės šių civilizacijų dinamikos ištakų ir, ko gero, perspektyvų.

Projekte „Keliaujančios raidės 2015“ pristatant tarptautinius grafinio/komunikacinio dizaino bei rašto meno darbus bus siekiama plataus požiūrio. Pagrindinė paroda „Keliaujančios raidės“ bus eksponuojama Vilniaus dailės akademijos parodinės erdvės „Titanikas“ 2-ajame aukšte. Kartu bus eksponuojama satelitinė paroda „TDC-2014“ iš NY.

Parodos atidarymas 2015 lapkričio 5 d. 

Atidarymo dieną vyks  grafinio dizaino mokslinių/meninių tyrimų konferencija. Išsamesnė programa bus pristatyta vėliau.

Projekto partneris – LGDA Lietuvos grafinio dizaino asociacija.

Projekto draugai:

VU Konfucijaus institutas,

CAFA universitetas Beijinge,

Suomijos Grafinio dizaino asociacija GRAFIA,

Lietuvos spaustuvininkų asociacija,

Lenkijos-Japonijos informacinių technologijų institutas Varšuvoje.

Projekto kuratorė prof. Aušra Lisauskienė

Kviečiame autorius dalyvauti parodoje*. Vienas autorius gali pristatyki iki 3-jų darbų.

Paroda bus eksponuojama VDA Titaniko 2-o aukšto erdvėje, tad rekomenduojame pagalvoti apie didesnio formato darbus. Jeigu darbams reikės spec. įrangos – pasitarsime.

Iki 2015. 09. 15 d. –  elektroniniu paštu alisa.raides@gmail.com patvirtinti dalyvavimą parodoje:

Iki 2015. 10. 02 d. – atsiūsti žiuri komisijai skaitmenines darbų versijas (iki 5 Mb) į Dropboxą alisa.raides su pilna informacija apie darbą: autoriaus vardas ir pavardė, darbo pavadinimas, sukūrimo metai, formatas, technika (liet. ir anglų kalbomis).

Iki 2015. 10. 20 d. – gavus patvirtinimą pristatyti darbus asmeniškai arba paštu (neregistruotu ir neįvertintus komercine verte)  Aušrai Lisauskienei adresu Maironio 3, Vilnius.

Paskambinti prieš atnešant darbus tel.  +370 613 13 476.

*Pateikdami darbus parodai autoriai sutinka su jų reprodukavimu parodos kataloge, internete ir kūrinių reprodukcijų panaudojimu projekto sklaidai.

Tags: , ,