Pakartotinis XXIII LGDA narių visuotinis susirinkimas

2018-03-28

Pakartotinį XXIII visuotinį LGDA narių susirinkimą LGDA valdyba nusprendė surengti 2018 m. balandžio 12 d., ketvirtadienį VDA DIC, Prof. F. Daukanto auditorijoje (112), Maironio g. 3, Vilnius.

Pradžia 18:00 val. Kviečiame dalyvauti.

 

Pakartotinio XXIII visuotinio LGDA narių susirinkimo dienotvarkė:

18:00 > 18:15 Dalyvių registracija

18:15 > 18:20 Kvorumo, dienotvarkės tvirtinimas

18:20 > 18:50 Valdybos ataskaita

18:50 > 18:55 Revizijos komisijos ataskaita

18:55 > 19:15 Narystės klausimai:

– naujų narių priėmimas

– kiti narystės klausimai

19:15 > 19:30 LGDA įstatų pakeitimų svarstymas

19:30 > 19:45 Pertrauka

19:45 > 20:00 Įspūdžiai iš ico-D Generalinės asamblėjos bei Pasaulinio dizaino kongreso WDS2017 (Monrealis, Kanada)

20:00 > 20:30 Diskusijos, pasisakymai

 

Ištrauka iš įstatų:

30.10. 

Jeigu visuotiniame narių susirinkime nėra kvorumo, pakartotinis visuotinis narių susirinkimas sušaukiamas įstatų numatyta tvarka. Pakartotinis visuotinis susirinkimas turi teisę priimti sprendimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais, nesvarbu, kiek susirinkime dalyvavo Asociacijos narių.