Lietuvos dizaino asociacijos vizualinio identiteto konkursas. Antras dublis

2020-07-07

Visiems mums, dizaineriams, gerai pažįstamas kūrybinio proceso iššūkis, kuomet daug nuostabių idėjų reikia padėti į šoną, kad būtų galimybė atrasti tą vienintelį, geriausiai užduotį išpildantį sprendimą. Nenuostabu, kad tas pats nutiko ir Lietuvos Dizaino Asociacijos (LDA) pokyčių kelionėje, identiteto kūrimo procese.

Po pirmo, perspektyvaus bandymo sukurti naują asociacijos identitetą, teko pripažinti, kad erdvės dar yra, tad kviečiame antram, ir neabejojame, paskutiniam veiksmui.

Ir, kaip sakė A. Einsteinas, negalima tikėtis pokyčio nieko nekeičiant, tad šį kartą nusprendėme procesą organizuoti kiek kitokiu būdu. Apie tai žemiau.

Antrasis konkursas vyks tokiais etapais:

1. Iki 2020 m. liepos 15 d. kviečiame visus konkurse norinčius dalyvauti LDA narius, pavienius ar su komandomis, atsiųsti darbų portfolio. 

2. Iki 2020 m. liepos 17 d. LDA valdyba atrinks 3 kūrėjus ar kūrėjų komandas pagal jų portfolio. Atrinktiems kūrėjams bus pateikta dizaino užduotis, pagal kurią pastarieji bus kviečiami sukurti ir pateikti identiteto pasiūlymus iki 2020 rugpjūčio 7 d. Kiekvienas iš trijų atrinktų portfolio autorių už pasiūlymų kūrimą bus apdovanoti 300 eurų prizu.

3. Iki 2020 m. rugpjūčio 12 d. laimėtoją atrinks LDA valdyba ir 3 buvę LDA valdybos nariai. Laimėjusio darbo autorius už vizualinio identiteto naudojimo vadovo bei pagrindinių vizualinio identiteto priemonių paruošimą bus apdovanotas papildomu 600 eurų prizu, 1 metų naryste LDA bei bus viešinamas kaip LDA identiteto kūrėjas.

4. Konkurso laimėtojo bus prašoma visus dizaino užduotyje nurodytus darbus pabaigti iki 2020 m. rugpjūčio 28 d.

Portfolio siųskite info@lda.lt iki 2020 m. liepos 15 d.

Konkurso nuostatai

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. LDA nariams skelbiamo konkurso objektas: LDA vizualinis identitetas.

2. Konkurso tikslas – sukurti išsiskiriantį ir įsimenamą LDA logotipą bei vizualinį identitetą, padėsiantį identifkuoti asociaciją, kaip šiuolaikišką organizaciją.

3. Konkursą laimėjusio pasiūlymo autorius turės sukurti vizualinio identiteto naudojimo vadovą bei paruošti pagrindines vizualinio identiteto priemones (žr. Priedą nr. 1).

III. KONKURSO EIGA IR FORMA

6. Paskelbus konkursą, visi galintys ir norintys dalyvauti dizaineriai kviečiami atsiųsti el. paštu info@lda.lt savo portfolio iki liepos 15 d. (imtinai).

7. Iš pageidaujančių dalyvauti konkurse dizainerių bus atrinkti 3, kurie kurs identiteto projektus.

8. Apie atrankos rezultatus visi konkurse pageidavę dalyvauti dizaineriai bus informuoti el. paštu liepos 17 d.

9. Visų 3 dizainerių ar jų komandų darbas bus apmokėtas (žr. VI punktą Premijos).

10. Konkurse dalyvaujantys dizaineriai ar jų komandos identiteto pasiūlymus turi pateikti iki 2020 rugpjūčio 12 d.

10. Pirmosios vietos laimėtojas iki 2020 m. rugpjūčio 28 d.  turės pateikti išbaigtą logotipą, vizualinį identitetą ir priede nr. 1 išvardintas priemones.

V. KONKURSUI PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ VERTINIMAS IR SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS

11. Konkursui pateiktus pasiūlymus vertina LDA valdyba ir trys buvę valdybos nariai, viso – 10 komisijos narių. Geriausias darbas išrenkamas daugumos balsais. Valdybos pirmininkas turi du balsus, kiti nariai – po vieną.

12. Laimėtojai skelbiami 2020 m. rugpjūčio 29 d.

13. Komisija pasilieka teisę neišrinkti nei vieno ar kelių laimėtojų, jeigu pateikti pasiūlymai neatitiks kokybės ir kūrybinės užduoties kriterijų. 

14. Komisija pasilieka teisę siūlyti korekcijas (išskyrus konceptualiąją) išbaigiant laimėtojo pasiūlymą.

VI. PREMIJOS

15. Kiekvienas iš trijų atrinktų portfolio autorių už pasiūlymų kūrimą bus apdovanoti 300 eurų prizu*. Laimėjusio darbo autorius už vizualinio identiteto naudojimo vadovo bei pagrindinių vizualinio identiteto priemonių paruošimą bus apdovanotas papildomu 600 eurų prizu* ir 1 metų naryste LDA.

(*sumos neatskaičius mokesčių)

VII. PRIEDAI

16. Pridedamas priedas „Kūrybinė_užduotis.pdf