Kvietimas dalyvauti projekte „Keliaujančios raidės ’17: X,Y”

2017-04-09

Raidės, šrifto dizainas ir tipografika šiandien tampa ypač svarbia vizualiosios kultūros dalimi, o integruoti į naująsias technologijas –  ir kūrybinių industrijų ištekliumi. Nors išplitęs internetas beveik suvienodino technines galimybes perteikti informaciją ir komunikuoti su pasauliu, vis dėl to atskirų šalių raiškos būdai netgi virtualioje erdvėje yra pakankamai skirtingi. Tie skirtumai, kurie šiuolaikiniame vizualiųjų komunikacijų dizaine tampa svarbūs ne tik profesionalams ir kelia daug klausimų visuomenei bei skatina kultūrų raiškos įvairovę, yra šio projekto pagrindinė paradigma.

Projektas „Keliaujančios raidės“ vyksta kas antrus metus, kiekvieną kartą suformuluojama nauja tema, kuri tampa naujos kolekcijos išeities tašku: parodai darbus siūlo profesionalūs autoriai iš įvairių pasaulio šalių  – dizaineriai ir dailininkai.

2017 metų koncepcija „X, Y“ atitinka koordinates Dekarto dvimatėje plokštumoje. Horizontalioji ašis vadinama „X“ ašimi, vertikalioji – „Y“.

Jeigu tašką, kuriame kertasi abi koordinatės, laikytume pradžios tašku „O“, tai kūryboje jis reikštų kūrybinio kelio pradžią. Autorius pats turėtų nustatyti šio savo kūrybos etapo koordinates.  Ašyje „X“ nustatoma, kiek tradiciškai (f kryptis į kairę)  ar inovatyviai (kryptis į dešinę g) dirba autorius. Šiuo atveju sąvokos „tradiciškai“ ar „inovatyviai“ siejamos su tuo, ar autorius naudoja jo kūrybos lauke jau įprastas medžiagas ir priemones, ar, priešingai, visuose darbuose ieško netikėtų sprendimų, interaktyvių naujųjų medijų suteikiamų galimybių.  Ašyje „Y“ nustatoma, kokiame kontekste autorius kuria, kiek lokali (kryptis į žemyn i) ar globali (kryptis į aukštyn h) yra jo kūrybos erdvė.

Kūrėjai visada yra kelionėje, o keliauti neprarandant vilties yra geriau negu atvykti. Pasiekus kelionės tikslą, žmogaus protas dažnai aptingsta… tad geriau keliauti kūrybinėje plokštumoje „Z“ koordinatės link trimatėje Dekarto erdvėje.

Projekte „Keliaujančios raidės’ 2017“ bus siekiama „kūrybinio gylio“, kuris leistų darbų autoriams atrasti savo koordinatę „Z“.

Autoriai kviečiami parodai pateikti tipografikos lauke laisvai pasirinktomis priemonėmis sukurtus darbus. Darbai turi būti sukurti 2015–2017 m. dvimate, trimate ar interaktyvia medija.

Parodos laikas ir vieta:
2017 m. lapkritis–gruodis VDA ekspozicijų salėje TITANIKAS, II a.

Prašome:
Iki 2017. 09. 01 d. –  elektroniniu paštu patvirtinti dalyvavimą parodoje: alisa.raides@gmail.com.

Iki 2017. 09. 15 d. – žiuri atrankai atsiųsti skaitmenines darbų versijas (iki 2 Mb, nurodant matmenis ir techniką) el. adresu – alisa.raides@gmail.com.

Iki 2017. 09. 30 d. – gavus patvirtinimą, kad žiuri atrinko darbus parodai, informaciją katalogui įkelti į nurodytą serverį, o darbus pristatyti į VDA Grafinio dizaino katedrą, Maironio g. 3, Vilnius, Aušrai Lisauskienei (tel. 861313476).

Tags: , ,