Įvyko XX visuotinis LGDA narių susirinkimas

2015-03-03

2015 m. vasario 28 d. LGDA nariai rinkosi į VDA Gotikinę salę – čia įvyko Lietuvos grafinio dizaino asociacijos XX visuotinis susirinkimas.

LGDA pirmininkas Gediminas Lašas pristatė 2014 m. LGDA valdybos veiklos ataskaitą – apžvelgė vykdytus konkursus, projektus, jų rezultatus, bendradarbiavimą su kitomis organizacijomis, bendrus renginius. Per 2014 m. LGDA tinklalapyje ir socialiniuose tinkluose paskelbta daugiau kaip 150 naujienų, susijusių su asociacijos bei jos narių veikla, vizualinio komunikacinio dizaino profesija. Buvo priimti nauji nariai (21):

Agnė Šutrikaitė

Aistė Jakimavičiūtė

Andrius Tamošaitis

Asta Zaiceva-Stalmakova

Dovilė Mikalauskaitė

Eglė Počiuipaitė

Inga Kvaraciejienė

Irena Kalėdienė

Irmantas Savulionis

Jovita Bliūdžiūtė

Jūratė Veteikytė

Jurga Dovydėnaitė

Jurga Želvytė

Mindaugas Stankaitis

Paulius Papreckis

Rūta Ivaškevičiūtė

Rūta Volbekaitė

Tadas Karpavičius

Viktorija Kulešova

Vitalija Švenčionytė

Vykintas Characiejus

Asociacijos narių skaičius pasiekė 157. Taip pat svarstytas nario mokesčio dydžio klausimas.

Šiame visuotiniame susirinkime naujai 2-iejų metų kadencijai buvo renkamas LGDA pirmininkas, valdyba bei revizijos komisija. Pirmininku išrinktas Gediminas Lašas, į valdybą – Aurimas Gaižauskas, Aistė Jakimavičiūtė, Edvardas Kavarskas, Ignas Kozlovas, Algirdas Orantas, Lina Šiškutė, į revizijos komisiją – Audrius Klimas, Jonas Malinauskas, Giedrė Lisauskaitė.

LGDA visuotinio susirinkimo svečias Marius Urbanavičius, VDA Dizaino inovacijų direktorius, pristatė Lietuvos dizaino sektoriaus plėtros galimybių studiją – esamos būklės analizės rezultatus. Aušra Lisauskienė supažindino su tęsiamo „Keliaujančių raidžių“ projekto planais šiais metais ir pakvietė LGDA narius dalyvauti. Darius Kisielius išsamiai papasakojo apie kelionę į Berlyną, „Pictoplasma“ konferenciją, kuri vyko 2014 m. pavasarį. Po tradicinės dalyvaujančių visuotiniame susirinkime nuotraukos diskusijos bei bendravimas buvo pratęstas neformalioje aplinkoje.

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,