Feliksui Daukantui – 100

2015-02-06

Feliksui Daukantui – 100

Daukantas gimė 1915 m. Cicere, Ilinojaus valstijoje, JAV. 1947 m. Lietuvos TSR valstybiniame dailės institute įgijo skulptoriaus specialybę. 1949–1961 m. jis dirbo Vilniaus Dailės kombinate. Ilgainiui atsirado minčių pradėti profesionaliai rengti daiktinės aplinkos kūrėjus, dabar sakytume – dizainerius, o tuomet – dailininkus pramonei arba dailininkus-konstruktorius.

1961 m. F. Daukantas įkūrė vieną pirmųjų TSRS Pramonės gaminių meninio konstravimo katedrą (tuomet dailininkus pramonei rengė Maskvos ir Leningrado (dab. Sankt Peterburgo) mokyklos). F. Daukantas kvietė dėstytojus, kartu formavo studijų metodiką, nurodė specialistų rengimo gaires. Katedrai vadovavo iki 1985 metų.

Daukanto kūryba įvairialypė – skulptūra, juvelyrika, odos gaminiai, dizaino objektai, miestų herbai. Jis laikomas vienu iš profesionalaus dizaino (pramoninio dizaino) pradininkų Lietuvoje, dizaino praktiku ir teoretiku, išsakiusiu iki šių dienų aktualumo nepraradusių minčių apie dizainą kaip profesiją, šios profesijos paskirtį, asmenines ir profesionaliąsias kūrėjo – dizainerio savybes.

Daukanto kūryba nagrinėta įvairiais aspektais. Tačiau ji kelia dar daug klausimų, į kuriuos atsakius, dizaino ir kitos meninės kūrybos sritys būtų papildytos naujais faktais, interpretacijomis.

Tags: , ,