Pro bono logotipo konkursas Vito Luckaus kūrybos gerbėjams

2015-05-13

2014 m. lapkritį po rekonstrukcijos Šiauliuose atidarytas Fotografijos muziejus, kuriame įsikūrė Vito Luckaus fotografijos centras. Šiuo metu centras ieško norinčių sukurti logotipą. Konkurso prizas simbolinis (laimėtojui atiteks V. Luckaus dviejų dalių monografija „Vitas Luckus. Biografija. Kūryba“), tad kūrybinės paskatos, visų pirma, altruistinės.

Vito Luckaus fotografijos centro logotipo kūrimo konkurso nuostatai

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Šiaulių “Aušros” muziejaus Fotografijos muziejaus naujai įsteigtas Vito Luckaus fotografijos centras – šiuolaikiškas fotografijos tyrimų ir sklaidos Centras, kurio pagrindinis tikslas yra V. Luckaus kūrybos bei XX-XXI a. lietuvių meninės fotografijos palikimo tyrimai ir sklaida, fotografijos aktualizavimas bendrame vizualiųjų menų ir kultūros kontekste ne tik šalies, bet ir tarptautiniu mastu, kūrybos, jos interpretacijų bei vizualinio raštingumo skatinimas.

1.2. Vito Luckaus fotografijos centro logotipas nuostatuose toliau vadinamas Logotipu.

1.3. Visi dalyvaujantys logotipo konkurse nuostatuose toliau vadinami Dalyviais. Dalyvių amžius neribojamas.

1.4. Logotipo konkursas susideda iš šių etapų:

– pirmasis konkurso etapas – logotipo konkurso nuostatų paskelbimas,

– antrasis konkurso etapas – eskizų siuntimas, dalyvių registracija,

– trečiasis konkurso etapas – komisijos vertinimas ir atranka,

– ketvirtasis konkurso etapas – laimėtojo paskelbimas ir apdovanojimas bei logotipo paviešinimas.

II. KONKURSO TIKSLAS

2.1. Išrinkti logotipą, atitinkantį Vito Luckaus fotografijos centro veiklos pagrindines gaires ir tikslus.

III. KONKURSO SĄLYGOS

3.1. Logotipas turi būti originalus ir tik dalyvio (arba dalyvių kolektyvo) sukurtas kūrinys. Logotipas neturi pažeisti jokių įstatymų ar trečiųjų šalių teisių (autorių teisių, patentų, prekių ženklų, nuosavybės ar turtinių teisių, neturi nusikalsti įstatymams dėl šmeižto, garbės ir orumo pažeidimo, neturi pažeisti privatumo, viešumo, asmenybės teisių, sutartinių teisių, bet kokio asmens, įstaigos ar kitokio subjekto teisių).

3.2. Kiekvienas logotipas pateikiamas tokiais variantais: tik ženklas, ženklas su pilnu lietuvišku pavadinimu (Vito Luckaus fotografijos centras), ženklas su anglišku pavadinimu – Vitas Luckus Photography Center; horizontali ir vertikali logotipo versija. Taipogi siunčiant prašome nurodyti, koks šriftas buvo naudojamas.

3.3. Logotipas turėtų būti informatyvus, aiškus ir įsimenantis, lengvai pritaikomas.

3.4. Logotipas pateikiamas 2 būdais: spalvinis ir juodai-baltas. Logotipą pateikti EPS ar CDR formatu ir PDF, JPEG, PNG formatais.

3.5. Logotipas turi būti tinkamas naudoti: vizitinėse kortelėse, blankuose, ant vokų, plakatuose, skrajutėse, elektroninėje erdvėje, ir t.t.

3.6. Kiekvienas konkurso dalyvis neatšaukiamai ir visam laikui be jokios kompensacijos suteikia teisę visą pateiktą kūrinį ar bet kurią jo dalį naudoti bet kokiu būdu ir be jokių apribojimų, jį reprodukuoti, gaminti išvestinius produktus, keisti, platinti, perduoti, skelbti, licencijuoti bet kokiomis priemonėmis. Logotipas tampa Vito Luckaus fotografijos centro nuosavybe.

IV. LOGOTIPO PROJEKTŲ PATEIKIMAS, VERTINIMAS, ATRANKA IR APDOVANOJIMAS

4.1. Kiekvienas konkurso dalyvis gali pateikti neribotą skaičių logotipo variantų.

4.2. Konkurso dalyviai logotipus gali pateikti elektroniniu paštu foto@ausrosmuziejus.lt (laiško pavadinime nurodant “Logotipo konkursui”) iki 2015 m. gegužės 31 d. Siunčiant konkursinius darbus reikia nurodyti savo vardą, pavardę, el. pašto adresą bei telefono numerį.

4.3. Logotipo projektus vertina ir geriausią logotipo projektą išrenka Vito Luckaus fotografijos centro sudaryta komisija. Komisijos sprendimu, atsižvelgiant į didžiausią balsų skaičių surinkusį logotipą, išrenkamas laimėtojas. Laimėtojui atitenka Vito Luckaus dviejų dalių monografija „Vitas Luckus. Biografija. Kūryba“. Komisijos ištrinkti konkurso nugalėtojai bus skelbiami 2015 m. birželio 15 d. Fotografijos muziejaus Facebook paskyroje, taipogi konkurso dalyviai apie laimėtoją bus informuoti asmeniškai el. paštu. Esant per mažam konkursinių darbų kiekiui, komisija gali priimti sprendimą konkursą pratęsti.

4.5. Vertinimo kriterijai: logotipo informatyvumas, meniškumas, originalumas.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

5.1. Konkurso dalyviams logotipo kūrimo ir dalyvavimo konkurse išlaidos neatlyginamos.

5.2. Konkurso dalyvių pateikti duomenys, išskyrus dalį informacijos apie konkurso laimėtojus, yra neskelbiami.

Konkurso organizatorius – Vito Luckaus fotografijos centras.

Tags: ,