Skelbiamas Knygos meno konkursas 2015

2016-01-07

Lietuvos kultūros ministerija, siekdama išrinkti geriausias meninio apipavidalinimo ir poligrafinio atlikimo Lietuvos leidyklų 2015 metais išleistas knygas, skelbia knygos meno konkursą.

Teikti knygas konkursui turi teisę visi Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka įregistruoti juridiniai asmenys, vykdantys leidybinę ir spausdinimo veiklą, taip pat knygų autoriai ir dailininkai.

Konkursui priimamos knygos pagal šias temines grupes:

Grožinė literatūra ir eseistika;

Knygos vaikams;

Mokslinės, dalykinės knygos, vadovėliai;

Meno leidiniai (monografijos, katalogai, albumai, išskyrus fotoalbumus);

Bibliofiliniai ir eksperimentiniai leidiniai;

Meninės ir dokumentinės fotografijos leidiniai.

Knygos pateikiamos po vieną egzempliorių Kultūros ministerijos kanceliarijai (J. Basanavičiaus 5 d., LT-01118 Vilnius) iki 2016 m. sausio 15 d.

Daugiatomiai leidiniai konkursui pateikiami vienu tomu arba pilnu rinkiniu.

Kartu su knyga pateikiami šie dokumentai:

Kultūros ministro įsakymu patvirtinta Knygos anketa;

Knygos vertinimo anketa užpildžius 1 punktą ,,Bendra informacija“;

Visų konkursui teikiamų knygų sąrašas.

Konkursui negali būti teikiami leidiniai, neatitinkantys knygos formos ir funkcijų reikalavimų (žurnalai, segtuvų bylos, kalendoriai nuplėšiamais lapais).

Knygos meno konkurso nuostatai, Knygos anketos ir Knygos vertinimo anketos formos pateikti Kultūros ministerijos interneto svetainėje adresu www.lrkm.lt.

Papildoma informacija teikiama Meno ir kūrybinių industrijų politikos departamente (Rasa Balčikonytė, tel. (8- 5) 2193588, el. paštas  rasa.balcikonyte@lrkm.lt).

Tags: ,