Logotipo sukūrimo konkursas

2018-02-14

Lietuvos grafinio dizaino asociacija ir Lietuvos architektų rūmai (LAR) skelbia naujo LAR logotipo konkursą.
Konkurse dalyvauti gali LGDA ir LAR nariai.
Konkursinių darbų pateikimo terminas – 2018 03 12

Premijos:
I vieta – 2500 EUR (į šią sumą įtraukti ir Priede nr. 1 numatyti darbai)
II vieta – 800 EUR
III vieta – 500 EUR

Visa informacija pridėtuose konkurso nuostatuose.
Logotipo pasiūlymas turi būti įkomponuotas pateiktame šablone.

Konkursinius darbus pateikti prisijungus šia nuoroda iki kovo 12 d. imtinai.

Konkurso darbų pateikimo terminas pratęsiamas iki kovo 14 d. (trečiadienio).

Tags: ,