Pakartotinis XXIV visuotinis LGDA narių susirinkimas

2019-03-18

2019 m. kovo 9 d., Nacionaliniame M. K. Čiurlionio muziejuje, Muzikos salėje buvo surengtas XXIV visuotinis LGDA narių susirinkimas.

Susirinko 51 LGDA nariai ir 9 kandidatai į LGDA narius. Kad būtų kvorumas, turėjo dalyvauti mažiausiai 69 LGDA nariai (viso yra 161 narys, dėl įsiskolinimų 24 narių narystė suspenduota, kvorumas skaičiuojamas nuo 137 narių). Buvo konstatuota, kad visuotinis susirinkimas neįvyko ir buvo nuspręsta surengti pakartotinį LGDA narių visuotinį susirinkimą.

Nors iki kvorumo pritrūko dalyvaujančių narių, tačiau, vertinant tai, kad susirinko aktyviausi nariai (dalis negalėjo dalyvauti dėl objektyvių priežasčių), buvo nuspręsta įvykdyti visuotinio susirinkimo programą nepriimant protokolinių sprendimų.

Buvo pristatyta LGDA veiklos ataskaita, pristatyti nauji nariai, kandidatai į LGDA valdybą ir pirmininko pareigas, svarstyti įstatų pakeitimų klausimai, skaityti 4 pranešimai, vyko diskusijos.

Kadangi kovo 9 d. vykusiame LGDA visuotiniame narių susirinkime nebuvo kvorumo, 2019 03 14 vykusio LGDA valdyba posėdžio metu nusprendė:

Pakartotinį XXIV LGDA narių visuotinį susirinkimą surengti 2019 m. balandžio 3 d., trečiadienį, 18:30 val.,
VDA DIC, Prof. F. Daukanto auditorijoje (112)
Maironio g. 3, Vilnius

Pakartotinio XXIV visuotinio LGDA narių susirinkimo dienotvarkė:

Dalyvių registracija (18:30 > 18:45)
Kvorumo, dienotvarkės tvirtinimas (18:45 > 18:50)
Valdybos ataskaita (18:50 > 19:20)
Revizijos komisijos ataskaita (19:20 > 19:25)
Narystės klausimai (19:25 > 19:45)
– naujų narių priėmimas
– narių, nemokančių nario mokesčio, narystės svarstymas
– nario mokesčio mokėjimo datos svarstymas
– kiti narystės klausimai
Kandidatų į valdybos narius, pirmininko poziciją, prisistatymas (19:45 > 20:15)
– kandidatų siūlymas
– kandidatų prisistatymas
– balsų skaičiavimo komisijos išrinkimas
– balsavimas (iki 20:30)
LGDA įstatų pakeitimų svarstymas, tvirtinimas (20:15 > 20:30)
Diskusijos, pasisakymai (20:30 > 21:00)

Ištrauka iš įstatų:
30.10.
Jeigu visuotiniame narių susirinkime nėra kvorumo, pakartotinis visuotinis
narių susirinkimas sušaukiamas įstatų numatyta tvarka. Pakartotinis visuotinis
susirinkimas turi teisę priimti sprendimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės
klausimais, nesvarbu, kiek susirinkime dalyvavo Asociacijos narių.