Naujasis LDA identitetas: keistis, augti, sujungti

2020-11-06

Lietuvos grafinio dizaino asociacijai (LGDA) šiemet tapus Lietuvos dizaino asociacija (LDA), platesnę dizainerių bendruomenę atstovaujančia organizacija, vizualinio identiteto atnaujinimas tapo ne tik komunikacinės higienos, bet ir naujos vizualinės kalbos klausimu.

Šis atnaujinimas nėra revoliucija ar noras atsikratyti bet kokių sąsajų su LGDA. Priešingai, formuodami identiteto konkurso užduotį, visų pirma galvojome apie LGDA vizualikos tęstinumą ir interpretacijas.

„Acid“ vizualizacija

Perdėtai nesureikšmindami naujojo identiteto svarbos, suvokiame, kad jis labiausiai yra aktualus LDA bendruomenei kaip organizacijoje vykstančių pozityvių transformacijų simbolis. 

Tikimės, kad visiems kuriantiems ir kursiantiems LDA komunikaciją jis bus patogiu įrankiu, leisiančiu aktualiau ir įvairiau prabilti skirtingose komunikacijos priemonėse ir formose. 

Patys sudėtingiausi dizainerių užsakovai yra dizaineriai.

J. Liugaila
„Acid“ vizualizacija

Atsinaujinusio identiteto autoriai – „Acid“ dizaineriai. Kantriai bendradarbiavę daugiau nei 5 mėnesius trukusiame procese, taip pristato galutinį rezultatą:

„Naujasis LDA identitetas reaktualizuoja senąjį asociacijos ženklą pritaikydamas jį naujiems kūrybinių industrijų iššūkiams. Grafinį dizainą keičiant kur kas platesne dizaino lauko sąvoka, siekėme sukurti daugialypę identiteto sistemą, kuri galėtų augti ir keistis kartu su organizacija. Pagrindiniu identiteto elementu pasirinkome atviro lauko koncepciją – paprastą turinio komponavimo sistemą leidžiančią lengvai pristatyti įvairaus tipo medžiagą: tekstą, nuotraukas, grafiką, vaizdo įrašus arba bet kokio tipo asociacijos narių darbus. Tikimės, kad naujasis LDA identitetas leis organizacijai sustiprinti savo viziją ir siekti tikslų dar efektyviau.“

Vienas svarbiausių kriterijų buvo tai, kad identitetas laužytų asociacijoms būdingą vizualinę kalbą, labiau skirtą dokumentams ir žengtų į prekės ženklui būdingus sprendimus.

M. Birškys

„Renkantis iš labai stiprių pasiūlymų, vienas svarbiausių kriterijų buvo tai, kad identitetas laužytų asociacijoms būdingą vizualinę kalbą, labiau skirtą dokumentams ir žengtų į prekės ženklui būdingus sprendimus: matomumą, pritaikomumą renginiams, parodoms, konferencijoms. Manau, šis identitetas tai puikiai išpildo. 

„Acid“ vizualizacija

Nuoširdžiai dėkoju konkurse dalyvavusiems dizaineriams, laimėtojams ACID ir LDA nariams, dalyvavusiems šiame projekte.“ – Martynas Birškys, LDA valdybos narys.

„Acid“ vizualizacija

„Naujasis vizualinis identitetas, be jau vardintų toliau už stereotipinių asociacijos ribų siekiančio įspūdžio ir atpažįstamumo kūrimo savybių, turi ir kitą pusę, tą, kuri naujus vizualinius sprendimus sieja su asociacijos dešimtmečių istorija, nes rėmėsi lyg šiol buvusiu logotipu. Tą, kuri leidžia kalbėti apie lietuviškų šriftų kūrimo tradicijas, nes logotipe naudojamas vienas jų. Tą, kuri liudija nuolatinį organizacijos virsmą, nes identitetas metaforiškai iliustruoja tai ir nesukausto perteklinėmis taisyklėmis. Tokiame kontekste vizualinis identitetas virsta identitetu plačiąja šio žodžio prasme.

O man asmeniškai pikantiškiausias šios kelionės atradimas – įrodymas, kad patys sudėtingiausi dizainerių užsakovai yra dizaineriai.“ – Jonas Liugaila, LDA valdybos narys.

„Acid“ vizualizacija

Naujasis vizualinis identitetas naujus vizualinius sprendimus sieja su asociacijos dešimtmečių istorija, nes rėmėsi lyg šiol buvusiu logotipu.

J. Liugaila
„Acid“ vizualizacija
„Acid“ vizualizacija

Parengė D. Kisielius