Lietuvos dizaino asociacijos vizualinio identiteto konkursas

2020-05-13

Lietuvos dizaino asociacija (LDA), tęsdama pokyčius ir siekdama, kad įvaizdis atspindėtų strategines ambicijas, kviečia dizainerius sukurti atsinaujinančios LDA identitetą. Konkurso būdu atrinktas identitetas taps asociacijos veidu ir bus pritaikytas įvairiose, plačiam žmonių ratui matomose, priemonėse.

Pasiūlymus galima pateikti nuo 2020 m. gegužės 13 d. iki 2020 m. birželio 19 d. atsiunčiant el. paštu info@lda.lt.

Numatytos trys prizinės vietos. Konkurso nugalėtojas bus apdovanotas 1000 eurų prizu ir 5 metų naryste LDA. Kitų dviejų geriausių pasiūlymų autoriai bus apdovanoti 5 metų narystėmis asociacijoje. Laimėtojus išrinks 10 komisijos narių: LDA valdyba ir 3 buvę valdybos nariai.

Konkurso laimėtojo bus prašoma visus dizaino užduotyje nurodytus darbus pabaigti iki 2020 m. liepos 10 d.


KONKURSO NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Skelbiamo konkurso objektas: Lietuvos dizaino asociacijos (LDA) vizualinis identitetas.

2. Konkurse gali dalyvauti LDA nariai, su jais susijusios dizainerių komandos (dizaino studijos, agentūros).

2. Konkurso tikslas – sukurti LDA vizualinį identitetą, atspindintinį naująjį asociacijos pozicionavimą, vertybes ir įvaizdį (žr. Priedą „Kūrybinė užduotis“).

3. Konkursą laimėjusio pasiūlymo autorius turės sukurti vizualinio identiteto naudojimo vadovą bei paruošti pagrindines vizualinio identiteto priemones, nurodytas priede  „Kūrybinė užduotis“.

4. Dalyviai, dalyvaudami konkurse įsipareigoja teikti autentiškus pasiūlymus. Jeigu pasiūlymai pažeis autorines teises, dalyviai atsako įstatymo numatyta tvarka.

II. KONKURSO EIGA IR FORMA

5. Identiteto pasiūlymus teikti iki 2020 m. birželio 19 d. (imtinai) atsiunčiant el. paštu info@lda.lt arba persiunčiant prezentacijos parsisiuntimo nuorodą.

6. Pirmosios vietos laimėtojas turės pateikti išbaigtą vizualinį identitetą ir vizualinio identiteto naudojimo vadovą iki 2020 m. liepos 10 dienos. Terminas gali būti pratęsiamas pagal sutarimą. Tačiau ne ilgiau nei iki liepos 26 d.

III. REIKALAVIMAI IDENTITETUI

7. Identitetas turi atspindėti kūrybinėje užduotyje (žr. Priedą „Kūrybinė užduotis“) LDA viziją ir iškeltus reikalavimus.

IV. KONKURSINIŲ DARBŲ PATEIKIMO FORMA, TERMINAI, TVARKA

8. Identiteto pasiūlymą pateikti PDF formoje, 16:9 proporcijos formate, maksimalios 1920×1080 px raiškos. Pristatymą turi sudaryti ne daugiau nei 20 skaidrių.

9. Identiteto pasiūlymus siųsti el. paštu info@lda.lt arba persiunčiant prezentacijos parsisiuntimo nuorodą iki 2020 m. birželio 19 d. imtinai.

10. Vienas autorius gali pateikti ne daugiau nei 3 pasiūlymus. 

V. KONKURSUI PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ VERTINIMAS IR SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS

11. Konkursui pateiktus pasiūlymus vertina LDA valdyba ir trys buvę valdybos nariai, viso – 10 komisijos narių. Geriausias darbas išrenkamas daugumos balsais. Valdybos pirmininkas turi du balsus, kiti nariai – po vieną.

12. Laimėtojai skelbiami 2020 m. birželio 26 d.

13. Komisija pasilieka teisę neišrinkti nei vieno ar kelių laimėtojų, jeigu pateikti pasiūlymai neatitiks kokybės ir kūrybinės užduoties kriterijų. 

14. Komisija pasilieka teisę siūlyti korekcijas (išskyrus konceptualiąją) išbaigiant laimėtojo pasiūlymą.

VI. PREMIJOS

15. Numatytos trys prizinės vietos. Konkurso nugalėtojas bus apdovanotas 1000 eurų prizu* ir 5 metų naryste LDA. Kitų dviejų geriausių pasiūlymų autoriai bus apdovanoti 5 metų narystėmis asociacijoje.

(*suma neatskaičius mokesčių)

VII. PRIEDAI

16. Pridedamas priedas „Kūrybinė_užduotis.pdf“