Lietuviai nori kurti dizainą

2020-03-14

Lietuvos verslo paramos agentūra (LVPA) baigė paraiškų priėmimą pagal antrąjį priemonės „Dizainas LT“ kvietimą ir paskelbė preliminarius kvietimo rezultatus.

Kiek ir kam prašoma:

– prašoma 4,6 mln. Eur ES investicijų;

– pateiktos 195 paraiškos: 148 gaminių dizainui, 37 paslaugų dizainui, 8 gaminio ir paslaugos dizainui;

– ketinama kurti originalų dizainą 1.148 gaminiams ir paslaugoms;

– didžiausia vienam projektui galima skirti finansavimo suma – 30,000 Eur (apie 40 pareiškėjų);

– vidutinė prašoma finansavimo suma 23,872 Eur; 

– mažiausia prašoma suma apie 3,811 Eur.

Antrajam „Dizainas LT“ kvietimui skirta finansavimo suma sudaro 1,5 mln. Eur ES investicijų. Džiugina verslo sektoriaus aktyvumas ir būsima konkurencija – bus finansuojama iki trečdalio pateiktų projektų.

Ypač skatinami ekologinės tematikos dizaino sprendimai, negalią turinčių ir kitų asmenų paslaugų poreikių sprendimai. Būsimos investicijos į dizainą gali padėti nacionaliniam verslui toliau kurti savo produktų konkurencinį pranašumą šalies ir užsienio rinkose. 

Aktyviausios apskritys

Žvelgiant į miestų ir regionų aktyvumą matyti, kad daugiausiai pareiškėjų pagal „Dizainas LT“ antrąjį kvietimą sulaukta iš Vilniaus apskrities – iš viso gautos 96 paraiškos. Iš Vilniaus miesto bendrai pateiktos 86 paraiškos, o prašoma finansavimo suma sudaro beveik pusę visos šiuo kvietimu prašomos ES investicijų sumos, t.y. 2,1 mln. Eur.

Iš Kauno apskrities LVPA sulaukė 64 paraiškų, o iš Kauno miesto – 45 paraiškų. Šiaulių apskritis pateikė 8 paraiškas, Panevėžio 7, iš Utenos ir Klaipėdos apskričių sulaukta po 5 pareiškėjus, Marijampolės ir Alytaus apskritys pateikė po tris paraiškas. Iš Telšių apskrities sulaukta 2 paraiškų.

Daugiau apie  „Dizainas LT“ kvietimą ir paraiškas – LVPA pranešime

Pagal LVPA informaciją parengė D.Kisielius

Tags: , ,