Iš LGDA į LDA

2020-04-27

Šis straipsnis apie pokyčius. Pokyčius, kurie vyksta jau daug metų ir neketina sustoti. Matome, kaip dizaino rinkoje logotipus keičia identitetų sistemos, kaip sprendimuose savirealizaciją keičia atsakomybė prieš žmogų bei visuomenę. Matome, kaip plečiasi ir persipina dizaino disciplinos – šalia grafinio ir pramoninio, atsiranda patirčių, sąsajų, paslaugų dizainas. 

Šių metų Lietuvos grafinio dizaino asociacijos visuotinio narių suvažiavimo „LGDA Forumas 2020“ metu daugumos balsais buvo patvirtinta naujoji organizacijos strategija, kurios esmė – minėtų aktualijų atspindėjimas, į asociacijos narių tobulėjimą, viešinimą orientuota veikla, asociacijos liberalizavimas ir praplėtimas. Taip pat strategijoje įvardinti du svarbūs organizacijos pokytį lemiantys aspektai.

Dizaino kontekste terminas „grafinis“ nebetenka prasmės dėl fragmentiškumo. (…) Toli gražu ne visi Lietuvos dizaino lauko dalyviai, ne visi dizaino žanrai yra deramai atstovaujami.

Vienas jų analizuoja faktą, kad dizaino kontekste terminas „grafinis“ nebetenka prasmės dėl fragmentiškumo. Daugelis su vaizdu dirbančių dizainerių (komunikacija, sąsajų dizainas) nebesusitapatina su grafinio dizaino disciplina, neretas jų savo veikloje integruoja kelis dizaino žanrus. Antrasis vertina tai, kad toli gražu ne visi Lietuvos dizaino lauko dalyviai, ne visi dizaino žanrai yra deramai atstovaujami. Viso to pasekoje prieita prie sprendimo keisti LGDA pavadinimą, kuris tiksliau atspindėtų asociacijos rolę. Lietuvos grafinio dizaino asociacija (LGDA) tampa Lietuvos dizaino asociacija (LDA). 

LGDA forumas 2020

Kokios šio pokyčio priežastys?

Pirma priežastis. Kaip minėta anksčiau, lyg šiol pavadinime naudotas žodis „grafinis“ nebeatliepia prasiplėtusio šio dizaino lauko kompetencijų spektro bei jam tenkančių atsakomybių. 

Antra priežastis. Lietuvos rinkos mažumas ir įvairių dizaino žanrų specialistų interesų panašumas, perša logišką išvadą, kad visų dizainerių tobulėjimu ir atstovavimu reikia rūpintis išvien. 

Trečia priežastis. Kad ir kokios šaunios bebūtų Lietuvoje veikiančių organizacijų, asociacijų, įmonių bei individų iniciatyvos, dizaino lauko dalyviai vis dar stokoja kokybiškų profesinio tobulėjimo įvykių, renginių, tinklaveikos. Taip pat niekas deramai neatstovauja dizaino politikoje, nesiekia dizaino integracijos į visuomenines plotmes.

Būtent šias spragas užpildyti sieks Lietuvos Dizaino Asociacija (LDA). 

Kas bus kitaip, nei buvo iki šiol?

Visų dizaino žanrų atstovavimas. Lyg šiol Lietuvos grafinio dizaino asociacija vienijo grafinio dizaino specialistus, bet, kaip jau minėjome aukščiau, šio žanro atstovavimas nebuvo korektiškas vienijamų specialistų turimų kompetencijų atžvilgiu. Jau šiai dienai asociacijos gretose yra tiek vartotojo sąsajos, tiek paslaugų, tiek pramoninio dizainų specialistų, kurių interesai, žiūrint plačiau, yra labai panašūs.

Daugiau viešumo nariams. Be jau vykdomų projektų, tokių, kaip NAPA Baltic apdovanojimai, dizaino atvejų analizės leidinys „Nuogas dizainas“, asociacijos socialinių profilių dedikavimas narių projektų viešinimui, rengiama daugiau progų ir vietų būti matomiems. 

Dizaino kokybės kėlimas. Šalia naujai kuriamų ir organizuojamų renginių, bus tęsiama NAPA Talks konferencija ar dizainą pristatančių, analizuojančių dokumentinių filmų peržiūros su moderuojamomis diskusijomis, kūrėjų, agentūrų ir kūrybinių studijų lankymas. Kas metus vykdoma komunikacijos dizainerių apklausa transformuosis į visų dizainerių nacionalinę apklausą, tad regėsime platesnį spektrą atspindinčius duomenis, kurių pagrindu permąstysime savas praktikas. 

Aktyvesni tarptautinio dizaino diskurso dalyviai. Asociacija jau 20 metų yra Tarptautinės dizaino tarybos ico-D, o nuo praėjusių metų – ADCE (Art Directors Club of Europe) nare. Dalyvavimas šių organizacijų veikloje pastaraisiais metais suaktyvėjo, o ateityje planuojamas dar efektyvesnis jų teikiamų naudų įsisavinimas.

Jau vykdomos iniciatyvos (…) kiekybiškai augs ir įtrauks platesnį dizaino žanrų spektrą.

Dizaino sklaida. Jau vykdomos iniciatyvos, pavyzdžiui, praėjusiais metais vykusi paroda „Latvijos plakatas šiandien“ ar vizualinio raštingumo dirbtuvės vyresnių klasių moksleiviams „Kalbėk vaizdu“, planuojama, kiekybiškai augs ir įtrauks platesnį dizaino žanrų spektrą.

Kaip matote, šis pokytis yra savalaikis ir sudarantis galimybes tolimesniems, didesniems dizaino lauko dalyvių bendruomenę bei dizaino kokybę auginantiems pokyčiams.

Tad, jei esate dizaineris (-ė) – tapkite LDA nariu (-e) ir taip pagerinkite savo bei dizaino sektoriaus dabartį ir ateitį.

Jei esate su dizainu ar dizaineriais reikalų turintis žmogus, greitu metu dar geriau suprasite ir lengviau pažinsite dizaino kuriamą vertę. 

Jei nesate nei vienas iš anksčiau paminėtų žmonių, tikėtina, kad tokiu buvote ar greitu metu tapsite, nes jums užteko kantrybės visa tai perskaityti.