Tarptautinė tęstinė paroda „Keliaujančios raidės ’17: X, Y, Z”

2017-11-29

Vilniaus dailės akademijos parodų salių „Titanikas“ II-jame aukšte veikia Tarptautinė tęstinė paroda „Keliaujančios raidės ’17: X, Y, Z”. Parodoje pristatoma tarptautinės žiūri komisijos atrinktų 30-ties autorių iš dešimties pasaulio šalių darbai – Lietuvos, Suomijos, Graikijos, Kinijos, Izraelio, Belgijos, Prancūzijos, Portugalijos, Vokietijos ir Singapūro. Parodoje, kartu su lietuvių autorių darbais, bus eksponuojami pasaulinio garso tipografikos ir rašto meno meistrų, tokių kaip kaip Jean-Baptiste Levee, Matthias Hillner, Esa Ojala, UNDERVARE ir kt. darbai.

„Keliaujančios raidės“ – idealus pavadinimas tęstiniam grafinio dizaino projektui, kurio užuomazga, kaip pirmiausia galėtumėm spėti, kilo panorus parodyti raidėmis užkoduotos intormacijos vizualizacijos galimybes bei įvairovę, tam suburiant įvairių šalių grafinio dizaino srityje dirbančius žmones ir pristatant jų darbus parodų erdvėse skirtingose valstybėse, net kontinentuose. Į meno kūrinį transformuotos raidės atkeliauja iš įvairių vietų ir kuriam laikui tampa vientisu dariniu – paroda. Tokiu pavidalu jos pajuda į naują kelionę.

prof. dr. Giedrė Jankevičiūtė

 Šia paroda visų pirma norima konstatuoti, kad raidės, raštas, tūkstantmečius buvęs tyliuoju nepaveldimos informacijos – kultūros liudininku, XX a. pabaigoje tampa vienu iš dabartinės noosferos, kaip globalios informacinės civilizacijos, pavidalo susiformavimo veiksnių. Antra, kad kartu su kitais fundamentaliaisiais žmonijos išradimais – spauda ir kompiuteriu, šrifto dizainas prisideda prie žmonijos kultūros raidos ne mažiau nei kiti menai. Ir trečia, kad raštas – reikšminga dvasinio ir materialaus žmonijos gyvenimo dalis, kultūros bei mokslo pasiekimų fiksavimo priemonė– istorijos bėgyje patyrė visą seką formos transformacijų, bet niekada nekeitė funkcijos: rašto ženklai buvo ir liko universaliais informacijos nešėjais. Garsus šveicarų tipografikos mokyklos atstovas, vienas iš jos kūrėjų, grafikos dizaineris ir tipografas Emil Ruder (1914–1970) teigė: „Šriftas yra kiekvieno tipografikos darbo pagrindas. Tačiau jis nėra mūsų laikų išradimas: tai amžių bėgyje susiklostęs ir mums atitekęs kultūros palikimas, kuris turi būti paliktas ateinančioms kartoms. Šrifto raidžių formos, kaip per žmonijos gyvavimo istoriją susiformavę meno kūriniai, yra kupinos prieštaravimų bei reikalauja vystymosi dėsningumų supratimo tam, kad ir toliau būtų galima dalyvauti jų evoliucijoje.“

Projektas „Keliaujančios raidės“ rengiamas nuo 2008 m. įvairiose šalyse ir kiekvienai parodai suformuluojama nauja koncepcija. 2017 m. parodoje pristatomas inovatyvus skirtingų pasaulio šalių grafikos ir tipografikos dizainerių, menininkų požiūris į rašto meną. Parodos koncepcija – X, Y, Z –  atitinka koordinates dvimatėje Dekarto plokštumoje. Horizontalioji ašis vadinama X ašimi, vertikalioji – Y. Tašką, kuriame kertasi abi koordinatės vadiname pradžios tašku – 0, o kūryboje jis reiškia kūrybinio kelio pradžią. Autorius pats turėtų nustatyti šio savo kūrybos etapo koordinates.  Ašyje X nustatoma, kiek tradiciškai (kryptis į kairę)  ar inovatyviai (kryptis į dešinę) dirba autorius. Ašyje Y nustatoma, kokiame kontekste autorius kuria, kiek lokali (kryptis žemyn) ar globali (kryptis aukštyn) yra jo kūrybos erdvė. Kūrėjai visada yra kelionėje, o keliauti neprarandant vilties yra geriau negu atvykti. Pasiekęs kelionės tikslą žmogus dažnai aptingsta… Tad geriau keliauti trimate Dekarto erdve – kūrybinėje plokštumoje koordinatės Z link. Projekte „Keliaujančios raidės ’17“ siekta „kūrybinio gylio“, kuris leido darbų autoriams atrasti asmeninę koordinatę Z.

Parodos kuratorės – prof. Aušra Lisauskienė bei dailininkė Ritva Leinonen (Suomija)
Projektą organizuoja Vilniaus dailės akademijos Grafinio dizaino katedra.

Parodą vilniečiai ir miesto svečiai galės aplankyti iki gruodžio 17 d. VDA parodų salių „Titanikas“ II-ame aukšte, Maironio g. 3, Vilnius.

Frederic De Bleser

Eleni Gliniou

Tags: